Για διευκρινήσεις σχετικά με την αίτηση του έργου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας κ. Ιωάννη Λαμνάτο, μέσω email στη διεύθυνση training@acci.gr ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 210.33.82.356

Footer Image